ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προφίλ

profil

Ο Γιώργος Κρεμέτης είναι μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε / Τεχνικός Ασφαλείας / Επιθεωρητής

Δραστηριότητές του είναι:

  • Εγκρίσεις τύπου μηχανημάτων έργων

  • Έκδοση αδειών-πινακίδων μηχανημάτων έργων

  • Μεταβιβάσεις μηχανημάτων έργων

  • Άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων

  • Ασφάλειες μηχανημάτων έργων

  • Εισαγωγές-εξαγωγές μηχανημάτων έργων με εξειδίκευση για Caterpillar

  • Εισαγωγές-εξαγωγές ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων με εξειδίκευση για Caterpillar

  • Έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας ανυψωτικών (Εξωτερικός συνεργάτης της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ)

  • Καταχωρήσεις σε οργανωμένο website, μόνο για εμπόρους Ελλάδος-Ευρωπαϊκής ένωσης, αποκλειστικά για μηχανήματα έργων και φορτηγών


Η επιστημονική του κατάρτιση σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εμπειρία του, τον καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη.

ΕΙΣΟΔΟΣ